Publikacje oznaczone tematem:

Bibliotekarstwo (Warszawa ; 2013)

  1. Bibliotekarstwo. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013, 728 s. (Nauka. Dydaktyka. Praktyka, 144), ISBN 978-83-61464-95-2
    [Bibliotekarstwo (Librarianship). Ed. Anna Tokarska. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013, pp. 728, (Nauka. Dydaktyka. Praktyka, 144), ISBN 978-83-61464-95-2]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 1, s. 63-79