Publikacje oznaczone tematem:

Bibliotekarstwo (Warszawa ; 1998)

  1. „Bibliotekarstwo” – studencki punkt widzenia
    [„Librarianship” – students’ point of view]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 113-115

  1. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w „Bibliotekarstwie"
    [Information retrieval languages in the „Librarianship”]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 106-112