Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego (Łódź)

  1. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Wybrane zagadnienia
    [The Library of Łódź Theological College: selected issues]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 4, s. 485-494