Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Jagielloński)

  1. Zastosowanie ośmiu zasad zarządzania jakością w bibliotece wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
    [The 8 rules of quality management in the Faculty Library of the Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University in Kraków]

    Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 31-40 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)