Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet w Białymstoku)

  1. Potrzeby informacyjne użytkowników a język informacyjno-wyszukiwawczy systemu. Komunikat o badaniach prowadzonych w Bibliotece Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
    [Information users needs and the information retrieval language of the system. Announcement of research provided at library of pedagogy and psychology in Białystok University ]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 74-77