Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

  1. Mieczysława Adrianek (1930-2018). In memoriam. Bibliotekarz i bibliolog – zawód i powołanie
    [Mieczysława Adrianek (1930-2018). In memoriam. Librarian and bibliologist – Profession and Calling]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 3, s. 415-419

  1. Naukowe biblioteki lubelskie a NUKAT
    [NUKAT and research libraries in Lublin]

    Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa, redakcja Maria Burchard, Kamila Grzędzińska i Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 165-176 (Nauka, Dydaktyko, Praktyka ; 122)