Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Uniwersytecka (Wrocław)

  1. Działalność Pracowni Reprograficznej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
    [Activities of the Wroclaw University Library Laboratory for the Reprography]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 179-182 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)