Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk

  1. Profesor Maria Dembowska w moim życiu
    [Professor Maria Dembowska in my life]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 569-573