Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Narodowa Izraela

  1. Libraries in Israel
    [Biblioteki w Izraelu]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 557-574