Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Medyczna (Bydgoszcz)

  1. Jakość usług Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opinii użytkowników. Analiza porównawcza w świetle badań
    [The Quality of Services Provided by the Medical Library of Collegium Medicum of Torun University in Bydgoszcz and the Main Library of Bialystok Medical University. The Comparative Analysis in View of the Research]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 181-194