Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego (Wrocław)

  1. Dokumentacja dorobku naukowego akademii wychowania fizycznego we Wrocławiu
    [Documentation of the research output of the academy of physical education in Wroclaw]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 2 (78), s. 107-118