Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego (Kraków)

  1. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie po wprowadzeniu systemu VTLS
    [The Library of the Ludwik Solski State High Theatre School in Cracow uses VTLS]

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 347-351