Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki (Gdańsk)

  1. Komputeryzacja Biblioteki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
    [Automation of the Library of Stanisław Moniuszko Music Academy in Gdańsk]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 83-88 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)