Publikacje oznaczone tematem:

Bibliografia (Warszawa ; 2000)

  1. Bibliografia a potrzeby nauczyciela przedmiotu
    [Bibliography and course’s teachers needs]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 1 (77), s. 76-81