Publikacje oznaczone tematem:

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

  1. Rejestracja dorobku pracowników uczelni: Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
    [Collecting information about academ ic staffs scholarly output: Bibliography of Publications of Jagiellonian Universitys Staff Members]

    Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)