Publikacje oznaczone tematem:

Bibliografia polska 1901-1939

  1. Główne problemy współczesnej polskiej bibliografii
    [Problems in modern polish bibliography]

    Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa, redakcja Jadwiga Woźniak-Kasperek i Mikołaj Ochmański, Warszawa 2009, s. 34-46 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 106)

  1. Polska retrospektywna bibliografia narodowa jako szczególne dziedzictwo bibliograficzne
    [Polish Retrospective National Bibliography as an Example of Unique Bibliographic Heritage]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 5-22