Publikacje oznaczone tematem:

Bibliografia języka macedońskiego

  1. Bibliografia języka macedońskiego online: doświadczenia i osiągnięcia
    [Online bibliography of the Macedonian linguistics: experiences and achievements]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 41-53