Publikacje oznaczone tematem:

Bibliografia bieżąca

  1. „Bibliografia historii polskiej” - problemy warsztatu bieżącej bibliografii specjalnej
    [„The bibliography of polish history” - methodological aspects of a current special library]

    Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa, redakcja Jadwiga Woźniak-Kasperek i Mikołaj Ochmański, Warszawa 2009, s. 167-173