Publikacje oznaczone tematem:

Bibliografi@

  1. Bibliografi@: źródła, standardy, zasoby. Red. Jerzy Franke. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013, 319 s., (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; nr 145). ISBN 978-83-64203-01-5
    [Bibliografi@: źródła, standardy, zasoby (Bibliogr@phy: sources, standards, resources). Ed. Jerzy Franke. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013, pp. 319, (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; nr 145). ISBN 978-83-64203-01-5]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 3, s. 460-462

  1. Warto mieć w bibliotece
    Książki dla dzieci 2010-2013

    Wstęp Nagrody literackie dla książek dziecięcych i młodzieżowych 2010-2013 Książki dla dzieci i młodszej młodzieży 2010-2013 (poziom I-III) Serie wydawnicze książek dla dzieci i młodszej młodzieży