Publikacje oznaczone tematem:

BIBFRAME

  1. Od MARC 21 do Semantic Web. Reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym
    [From MARC 21 to Semantic Web. Bibliographic metadata representation in a network environment]

    Bibliografia : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa, redakcja Jerzy Franke, Warszawa 2013, s. 13-37 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 145)

  1. Próba automatycznego przekształcenia opisów publikacji z polskich bibliotek na model FRBRoo
    [Automatic transformation of bibliographic descriptions from the Polish libraries into the FRBRoo model - a case study]

    Bibliografia : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa, redakcja Jerzy Franke, Warszawa 2013, s. 65-76 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 145)