Publikacje oznaczone tematem:

BHP

  1. Informacja naukowa w dobie globalizacji na przykładzie międzynarodowego systemu informacji naukowej o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS
    [Scientific information in the age of globalization on the example of international information system in the occupational safety and health CIS]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 195-203