Publikacje oznaczone tematem:

Bednarska-Ruszajowa, Krystyna (1945-2008). Bücher und ihre Leser in Wilna am Anfang des 19. Jahrhunderts

  1. Dziennik wypożyczeń Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Krystyna Bednarska-Ruszajowa: Bücher und ihre Leser in Wilna am Anfang des 19 Jahrhunderst. „Journal der Ausleihungen der Biicher aus der Bibliothek der Wilnaer Universitat” 1805-1816.

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 281-282