Publikacje oznaczone tematem:

Batorowska, Hanna. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej

  1. Hanna Batorowska: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013, 155 s. (Nauka. Dydaktyka. Praktyka; 142), ISBN 978-83-61464-87-7
    [Hanna Batorowska: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej (From information literacy to information culture. Pondering information maturity). Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013, pp. 155. (Nauka. Dydaktyka. Praktyka; 142), ISBN 978-83-61464-87-7]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 4, s. 515-517