Publikacje oznaczone tematem:

Badania wieloletnie

  1. Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich następców po dekadzie – raport z badań
    [The image of librarians in the opinion of their successors after a decade – a research report]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 545-556