Publikacje oznaczone tematem:

Badania porównawcze

  1. O metodologię badań porównawczych czasopism bibliotekoznawczych i informacyjnych
    [On comparatistic methodology of research on library science and information science journals]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 53-59

  1. O większe znaczenie analiz ilościowych w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej – wyjaśnienia w związku z artykułem Stanisławy Kurek-Kokocińskiej
    [For a higher importance of quantitative analyses in library and information science – explanations referred to the article by Stanisława Kurek-Kokocińska]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 2 (82), s. 118-124