Publikacje oznaczone tematem:

Badania międzynarodowe

  1. Biblioteki cyfrowe w świetle międzynarodowych konferencji 1993-2011
    [International conferences on digital libraries 1993-2011]

    Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, Warszawa 2012, s. 15-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)

  1. Postawy i zachowania młodych naukowców – doniesienie z pierwszego etapu badań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich respondentów
    [Attitudes and Behavior of Junior Researchers – Early Findings of an International Study with a Particular Focus on Polish Researchers]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 156-170