Publikacje oznaczone tematem:

Badania literaturowe

  1. Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku
    [Methods of Literature Analysis and Criticism in Library and Information Science in 21 st Century]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 3, s. 273-284