Publikacje oznaczone tematem:

Autorzy polscy

  1. Obcojęzyczne książki autorów polskich prezentowane w katalogach elektronicznych bibliotek narodowych wybranych krajów Unii Europejskiej. Analiza bibliometryczna
    [Books in foreign languages by Polish authors in national library OPACs of selected EU countries. Bibliometric analysis]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 86-103