Publikacje oznaczone tematem:

Austro-Węgry

  1. Ivona Kollárová: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické medium v jozefínskej dobe. Budmerice: Vydavateľstvo RAK, 2013
    [Ivona Kollárová: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické medium v jozefínskej dobe. Budmerice: Vydavateľstvo RAK, 2013]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 1, s. 90-94