Publikacje oznaczone tematem:

Audyt informacyjny

  1. „Należy ciągle tworzyć, dbając o jakość, a nie bojąc się o jakość” - audyt informacyjny w praktyce bibliotekarskiej
    [“We shall be creating, caring for quality, instead of fearing of quality” - information audit in library practice]

    Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 51-59 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

  1. Audyt informacyjny - dwa modele
    [Information audit - two models]

    Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 181-184 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)