Publikacje oznaczone tematem:

Audyt

  1. Wiarygodność archiwów cyfrowych
    [Credibility of Digital Archives]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 3, s. 325-347