Publikacje oznaczone tematem:

Artowicz, Elżbieta ( -2012). Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym

  1. O relewantnej reprezentacji wiedzy
    [About the relevant representation of the knowledge]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 78-79