Publikacje oznaczone tematem:

ART (baza danych)

  1. Baza ART. Geneza i historia bazy, specyfika informacji prasowej
    [ART base: genesis and history, specificity of the press information]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 57-75

  1. Język ART. Podstawowe założenia projektowe
    [ART language]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 2 (74), s. 3-39