Publikacje oznaczone tematem:

Archiwa prywatne

  1. Źródło do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
    [Sources for the history of publishing in the legacy of Jan Muszkowski in the Library of the Lodz University]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 257-273 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)