Publikacje oznaczone tematem:

Architektura polska

  1. 10 lat nowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Debata; Marek Budzyński, Henryk Hollender, Ewa Kobierska-Maciuszko, Tomasz Kruszewski, Piotr Matywiecki, Anna Wołodko (oprac. Tomasz Kruszewski przy współpracy Anny Wołodko)
    [Tenth anniversary of new Warsaw University Library. A debate: Marek Budzyński, Henryk Hollender, Ewa Kobierska-Maciuszko, Tomasz Kruszewski, Piotr Matywiecki, Anna Wołodko]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 2, s. 149-163

  1. New library buildings in Poland. The last 25 years (1990-2015)
    [Nowe budynki biblioteczne w Polsce. Ostatnie 25 lat (1990-2015)]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, [z. specjalny], s. 106-124