Publikacje oznaczone tematem:

Antropologia społeczna

  1. Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina
    [Anthropological stories of Janusz Dunin’s bibliology]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 455-469 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

  1. Etnografia i jej wybrane zastosowania w badaniach bibliologicznych
    [Ethnography and Its Chosen Implementation in Book, Library and Information Studies]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 405-417