Publikacje oznaczone tematem:

Anobii

  1. Wykorzystanie danych z serwisów społecznościowych LibraryThing, Goodreads i Anobii w badaniach naukowych w latach 2006-2019
    [The Use of Data from Librarything, Goodreads and Anobii Social Networking Services for Research Purposes in the Years 2006-2019]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 23-40