Publikacje oznaczone tematem:

Analizy informacji indywidualnej

  1. Samopoznanie w komunikacji naukowej
    [Quantified Self in Scholarly Communication]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 347-374