Publikacje oznaczone tematem:

Analiza Funkcjonowania Bibliotek

  1. Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) jako narzędzie wspomagające zarządzanie biblioteką
    [The indicators of science libraries’ effectiveness]

    Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 117-127 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

  1. Jak nas oceniają użytkownicy? Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej
    [How Are We Received by the Library Users? Researching the Satisfaction of the Users of the Library and Information System of Warsaw University of Technology]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 407-424