Publikacje oznaczone tematem:

Analiza dyskursu

  1. Literary Discourse: A Methodological Proposal for Knowledge Organization
    [Dyskurs literacki: propozycja metodologiczna dla organizacji wiedzy]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 40–48