Publikacje oznaczone tematem:

Altmetria

  1. Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii
    [Altmetrics as an Area of Interest in the Field of Library and Information Science]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 324-341