Publikacje oznaczone tematem:

Alfabetyzacja informacyjna

  1. Rola bibliotekarzy w nauczaniu umiejętności informacyjnych gimnazjalistów. Wybrane zagadnienia
    [The Role of Librarians in Teaching Information Literacy to Middle School Pupils - Selected Issues]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 58-71