Publikacje oznaczone tematem:

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (Akademia Górniczo-Hutnicza)

  1. Narzędzia kontroli zasobu słów kluczowych w bibliograficzno-abstraktowych bazach Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
    [Key-word control tools in annotated bibliographical produced by the Information Services Department (Main Library). At the Cracow University of Economics]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 2 (86), s. 57-66

  1. Odzwierciedlenie zasobów bibliotek cyfrowych w narodowym katalogu centralnym NUKAT na przykładzie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej
    [Reflecting digital library holdings in NUKAT union catalog on the example of Akademicka Biblioteka Cyfrowa (Academic Digital Library)]

    Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa, redakcja Maria Burchard, Kamila Grzędzińska i Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 140-152 (Nauka, Dydaktyko, Praktyka ; 122)