Publikacje oznaczone tematem:

Akademia Pomorska (Słupsk)

  1. Nowe elementy w edukacji nauczycieli – bibliotekarzy
    [New trends in the education of teachers – librarians]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa