Publikacje oznaczone tematem:

Agregacja informacji

  1. Federacja Bibliotek Cyfrowych - studium przypadku
    [Digital Libraries Federation]

    Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, Warszawa 2012, s. 15-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)

  1. Problem spójności metadanych w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych przyłączonych do FBC
    [The issue of metadata consistency in the network of distributed digital libraryies available through FBC search tool]

    Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa, redakcja Maria Burchard, Kamila Grzędzińska i Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 129-139 (Nauka, Dydaktyko, Praktyka ; 122)