Publikacje oznaczone tematem:

Afryka

  1. Biblioteki skarbnicami wiedzy i dziedzictwa kulturowego
    [Libraries as treasures of knowledge and cultural heritage]

    Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 13-19 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)

  1. Otwarty dostęp w krajach globalnego Południa
    [Open Access in the Global South]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 56-75