Publikacje oznaczone tematem:

AFAS

  1. Komputeryzacja gromadzenia zbiorów a zintegrowany system biblioteczny. Doświadczenia Biblioteki Jagiellońskiej
    [Computerisation of library collection process vs. Integrated library system. Experiences of the Jagiellonian Library]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2 (96), s. 85-95