Publikacje oznaczone tematem:

Adrianek, Mieczysława (1930- 2018)

  1. Mieczysława Adrianek (1930-2018). In memoriam. Bibliotekarz i bibliolog – zawód i powołanie
    [Mieczysława Adrianek (1930-2018). In memoriam. Librarian and bibliologist – Profession and Calling]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 3, s. 415-419