Publikacje oznaczone tematem:

Absolwenci szkół średnich

  1. Biblioteka w opinii użytkowników (A.D. 2004)
    [Library in the users’ opinions (A.D. 2004)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 27-51