Publikacje oznaczone tematem:

5G (technologia mobilna)

  1. The Synergetic Impact of AI, IoT, and 5G on Information Literacy and Education
    [Synergetyczny wpływ technik sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy i łączności 5G na kompetencje informacyjne i edukację]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 7–22